Kvalito – utredning och bemanning

 Vilket behov har ni?

Är det en enstaka utredning eller bemanning på plats?

 

Stort eller litet, jag ska försöka göra allt för att hjälpa er. Jag heter Mattias Lilja och har arbetat med socialt arbete och myndighetsutövning sedan 2004 – totalt 14 år, varav de fyra senaste åren som konsult med det egna företaget Kvalito Sverige AB.

Jag kan hjälpa till med: 
 • Barn & ungdomsutredningar SoL/LVU enligt nya BBIC
 • Förhandsbedömningar
 • Yttranden
 • Bemanning som socialsekreterare enligt din organisations önskemål
 • Ekonomiskt bistånd
 • Familjehems-, kontaktpersons- eller stödfamiljsutredningar.
 • Familjerätt – utredningar – vårdnad -boende -umgänge
 • Adoption – medgivandeutredning
 • Uppföljning av pågående ärenden
 • Utbildning och handledning i BBIC
 • eller precis det som vi kommer överens om.

Kontakta mig idag!

Ring idag: 0723-38 44 84

eller mejl: info@kvalito.se

Snabb hjälp med kvalité – det kan du lita på!